KrumlovLogo neu2 blau

Budťe vítání

Prohlídky

Průvodce

Poštovní schránka

Objednávky & ceny

 

Můj blog

Sítˇspřátelených firem

Impressum/ochrana dat
 

Farb-Streifen1 Kopie

Impressum

Copyright © 2017 by Radomír Markovič.

Copyright © Fotografie: privat Radomír Markovič, Michaela Markovicova, Erik Prochnow.

Copyright © týmfotografie: Aleš Motejl

Zodpovědný ve smylu tiskového zákona::

Radomír Markovič, Český Krumlov

Anschrift:


Krumlov Town Walks

Radomír Markovič

Vyšehrad 261

CZ-38101 Český Krumlov

Mobil:  00420-728-786-029

email: markovic@krumlov-townwalks.com


Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Základní informace: Tyto Zásady GDPR mají za cíl uživatele této webové stránky  informovat o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů provozovatelem webových stránek- Michaela Markovicova, Längestenstr. 19, 51702 Bergneustadt. Provozovatel těchto webových stránek poskytuje pouze doménu. Vlastníkem obsahu je Radomír Markovič, Vyšehrad 261, CZ 38101 Český Krumlovv.

Provozovatel webových stránek bere Vaše soukromí velmi vážně a zachází s Vaší osobní informací důvěrně a v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že změny těchto Zásad ochrany osobních údajů mohou být provedeny prostřednictvím nových technologií a pokračujícím vývojem těchto stránek, doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů.
Definice používaných pojmů (např. "Osobní údaje" nebo "zpracování") lze nalézt v současném nařízení EU o obecném ochraně údajů DS-GVO, článek 4.

běr a zpracování osobních údajů: Provozovatel webových stránek shromažďuje, používá a převádí vaše osobní údaje pouze tehdy, je-li to zákonem povoleno, nebo souhlasíte se sběrem dat.
Osobní informace jsou všechny informace, kte
ré se používají k identifikaci Vaší osoby a které lze vysledovat zpět - například vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
Tento web můžete také navštívit bez poskytnutí osobních údajů.

Zpracování kontaktních informací: Pokud nás kontaktujete jako provozovatel internetových stránek prostřednictvím nabízených možností kontaktu, Vaše údaje budou uloženy tak, aby mohly být použity k vyřízení Vašich požadavků. Bez Vašeho souhlasu nebudou tyto údaje předány třetím osobám.

 Práva uživatele: Jako uživatel máte právo získat na vyžádání zdarma informace o tom, jaké osobní údaje byly o Vás uloženy. Máte také právo opravit nesprávná data a omezit nebo vymazat Vaše osobní údaje. Je-li to možné, můžete také uplatnit nárok na přenositelnost dat. Pokud se domníváte, že Vaše data byla zpracována protiprávně, můžete podat stížnost u příslušné regulační agentury. 

Vymazání dat: Pokud Vaše žádost není v rozporu se zákonnou povinností uchovávat data (např. uchovávání dat), máte právo data smazat. Údaje, které jsme u nás uložili, nebudou-li již potřebné pro jejich účel a nebudou existovat žádné zákonné lhůty uchovávání, budou vymazány. Pokud nelze odstranění provést, protože data jsou vyžadována pro legitimní právní účely, zpracování dat je omezeno. V tomto případě jsou data uzamčena a nejsou zpracovávána k jiným účelům

Právo na odvolání: Uživatelé těchto webových stránek mohou kdykoli uplatnit své právo na námitku a namítat proti zpracování jejich osobních údajů.
Pokud byste chtěli opravu, zablokování, vymazání nebo informace
o osobních údajích uložených o Vás nebo máte-li dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte prosím následující e-mailovou adresu: ramarkovic@tiscali.cz

Souhlas se zpracováním dat plynoucích z objednávek naší služby:

SOUHLASÍM, že v evidenci budou osobní data o kupujícím a jeho objednávce uložena a my budeme s nimi zacházet ve smyslu výše uvedených Zásad o ochraně osobních údajů. Souhlas, který kupující poskytne, se vztahuje na všechna jeho data z  objednávky.

 Při zaslání Vaší objednávky vyjadřujete zároveň aktivně „souhlas“ s výše uvedenými Zásadami o ochraně osobních údajů.

Radomír Markovič- TOWN WALKS
Vyšehrad 261
38101 Český
Krumlov
Mobil:+420728786029
www.krumlov-townwalks.com

 

 

Möve